Pracovní úraz

Stal se Vám pracovní úraz?

89% případů úspěšně odškodníme*
Námi zprostředkovaní specializovaní advokáti na medicínské právo Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku. Spojte se námi.

*Vytvořeno na základě dat z 15.3.2019

Pracovní úraz a nemoc z povolání
Martina Čejková, JUDr.

Při plnění každodenních pracovních povinností mohou vzniknout situace, kdy je Vám v souvislosti s výkonem práce způsobena újma na jeho zdraví. Takovou újmou na zdraví může být buď pracovní úraz, nebo nemoc z povolání.

Pracovní úrazje zákoníkem práce definován jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Nemoc z povolání je možné charakterizovat jako nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikla za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí i akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek.

Jestliže se Vám tedy přihodí úraz nebo zjistíte, že v souvislosti s výkonem Vaší práce je důvodné se domnívat, že u Vás vznikla nemoc z povolání, máte dle zákoníku práce právo na to, aby Vám byla formou odškodnění zaměstnavatelem nahrazena újma, která Vám byla způsobena.

Zaměstnavatel nese dle zákoníku práce odpovědnost za pracovní úraz či nemoc z povolání a zároveň má povinnost k náhradě škody či újmy na zdraví.

Ozvěte se nám

Spolu zjistíme Vaše možnostiProsíme, potvrďte nám, že jste člověk


Potřebujte se s námi spojit okamžitě?

Zde je několik možností, jak nás zastihnout okamžitě.

CENTRÁLA

Ruská 80,
430 01, Chomutov

TELEFONICKÉ SPOJENÍ

+420 605 047 391
+420 605 921 823