Profesní pochybení

Máte pocit, že zdravotní zařízení zanedbalo své povinnosti?

65% případů úspěšně odškodníme*
Námi zprostředkovaní specializovaní advokáti na medicínské právo Vám mohou pomoci bez vstupního poplatku. Spojte se námi.

*Vytvořeno na základě dat z 15.3.2019

Práva Pacienta
Jaroslava Becková

Pacient má pacient právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.

„Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Občanskoprávní odpovědnost zdravotnických zařízení
V rámci odpovědnosti za škodu může lékař, nebo lépe řečeno poskytovatel zdravotních služeb, naplnit jeden ze znaků této odpovědnosti nejčastěji buď porušením právní povinnost v podobě chybného lékařského postupu (postupu non lege artis), anebo také porušením prevenční povinnost předcházet nebo odvracet hrozící škodu (např. nedostatečné obsazení služeb kvalifikovanými zaměstnanci)

Co je obecně považováo za postup Non lege artis

- jakýkoliv výkon, pokud s ním pacient nesouhlasí
- použití neověřených postupů
- použití zastaralých postupů
- použití méně účinných postupů
- použití nebezpečných postupů
- podcenění léčby
- chybná diagnostika nebo léčba

Ozvěte se nám

Spolu zjistíme Vaše možnostiProsíme, potvrďte nám, že jste člověk


Potřebujte se s námi spojit okamžitě?

Zde je několik možností, jak nás zastihnout okamžitě.

CENTRÁLA

Ruská 80,
430 01, Chomutov

TELEFONICKÉ SPOJENÍ

+420 605 047 391
+420 605 921 823