FB Z čeho se skládá odškodnění? | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Odškodnění se skládá z několika částí. Mnoho lidí, to ale netuší, a proto se spokojí jen s bolestným. Podívejme se na to, na co máte v případě zranění nárok a jaké všechny položky můžete uplatnit. 

Bolestné 

Bolestné je částka, která pokrývá bezprostřední následky nehody. Čím je zranění závažnější, tím více body ho ocení posudkový lékař a tím více peněz dostanete. Pokud se vám ale navržená částka nezdá adekvátní, můžete požádat o jiný posudek.

Příklad: Pan Ivan se zranil v práci - na nohu mu spadla špatně upevněná skříň počítače. Skončil v nemocnici s komplikovanou zlomeninou zlomeninou. Za úraz v práci mu byla přiřčena částka několika desítek tisíc. To se mu ale moc nezdálo, oslovil proto odborníky, kteří znovu zhodnotili následky jeho zranění a určili, že by mělo být bolestné o dvě třetiny vyšší. 

Zatímco bolestné ještě většina Čechů zná, se zbytkem nároků si často poradit nedovedou, popřípadě je ani neznají.

Cestovné

Částka za cestovné hradí výdeje nejbližších osob za cesty za nemocným do nemocnice. Nezapomeňte si proto schovávat jízdenky, popřípadě si dělat cesťáky. 

Příklad: Zlomenina pana Ivana byla poměrně vážná, v nemocnici tak ležel několik týdnů. Jeho milující rodina ho pravidelně navštěvovala - rodiče využili vlakový spoj, manželka s dětmi jezdili autem. Všichni mají nárok na cestovné, tedy kompenzaci výdajů na cesty za zraněným příbuzným.

Ošetřovné

Ošetřovné je částka, na kterou mají nárok nejbližší, kteří o zraněného pečují - především pokud je situace donutila k tomu, že se na čas musí vzdát vlastního výdělku.

Příklad: Po návratu z nemocnice se pan Ivan stále dlouho léčil. Jeho manželka tak na čas odešla z práce, navíc se během jeho hospitalizace starala o dvě menší děti. Získala tak nárok na ošetřovné.

Ztížené společenské uplatnění

Částka za ztížené společenské uplatnění je kompenzací za problémy, které zranění působí i dlouho poté, co k němu došlo. Jde především o setrvávající omezení a komplikace, ať se jedná o přetrvávající bolesti, zhoršení pracovní pozice či třeba nutnost zanechat oblíbených koníčků. Opět ji určuje posudkový lékař, a to rok od vzniku zranění. Právě tato částka bývá nejvyšší!

Příklad: Pan Ivan se sice rok od nehody cítí dobře a vrátil se do práce, zranění ho ale stále limituje. Dříve si neuměl představit pátek bez hodiny na kurtu - jenže teď ho noha bolí natolik, že si už tenis nezahraje. Stejně tak musel omezit i další sporty a částečně i práci na milované zahrádce. Má tak nárok na kompenzaci těchto potíží.

Psychická újma

Psychická újma je kompenzace za vzniklé psychické problémy, které se zpravidla vyskytnou po dopravních nehodách nebo pracovních úrazech. Na základě speciálního posudku se uplatňuje spolu se ztížením společenského uplatnění. Zohledňuje se primárně vzniklé deprese, obavy z vykonávání jakékoliv činnosti případně vzniklé psychické onemocnění jako je schizofrenie a další. Pokud poškozený dochází pravidelně k psychiatrovi po nehodě na základě jeho zpráv se dá vypracovat posudek a poškozený si může přijít na značné peníze, dokonce i stovky tisíc.

Příklad: Kdyby pan Ivan přišel k úrazu například při dopravní nehodě během jízdy autobusem do práce, mohl by mít později trauma z cestování hromadnou dopravou, které by výrazně omezovalo jeho život. Následně by měl nárok na vysoké odškodnění.

Doživotní renta

Pokud se člověk zraní v práci, popřípadě se jeho problém rozvine v nemoc z povolání, získá právo na doživotní rentu, která mu zajistí měsíčně vyplacenou částku. Ta kompenzuje skutečnost, že poškozený přijde vinou pracovního úrazu o svůj klasický výdělek.

Příklad: Panu Ivanovi se celoživotní vážné následky, které by mu neumožnily vykonávat práci, naštěstí vyhnuly. Kdyby ale například ochrnul, měl by nárok na celoživotní rentu, tedy pravidelně vyplacenou částku, která by mu zajistila živobytí.

Nezapomeňte, že pokud se vám nabízená částka zdá příliš malá, můžete se obrátit na odborníky, kteří vám poradí. Finální částka, kterou získáte, tak může být až pětkrát vyšší!


Sdílet článek s přáteli / kolegy: