FB Slovníček pojmů: co potřebujete vědět o odškodnění II | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Vindicia, která řeší případy kompenzace po dopravních nehodách, pracovních úrazech a podobně, se stále setkává s tím, že lidé netuší, na co mají nárok. Nevyznají se ani v základních pojmech – to vše jim přitom výrazně komplikuje jednání o odškodnění. Zpravidla si tak přijdou na výrazně nižší částku, než kterou by si zasloužili. I proto jsme připravili slovníček důležitých pojmů. Jeho první část si můžete přečíst ZDE:

Body – Pokud se člověk zraní, vážnost následků je určena pomocí bodů. Čím je úraz závažnější a jeho dopady větší, tím více body je ohodnocen. Kdo má přidělování na starosti? Soudní znalci, kteří by měli vycházet z aktuální metodiky. Experti, se kterými spolupracuje Vindicia, patří k absolutní špičce a dokážou vyargumentovat, proč dané zranění ohodnotili daným počtem bodů, ačkoliv podle lékaře pojišťovny je jich sotva desetina. Hodnota 1 bodu za pracovní úraz je pevně určena, a to na 250 korun. U dopravních nehod a podobných případů se ale jeho hodnota mění - vychází z průměrné mzdy, takže jeho hodnota pomaličku roste. V roce 2021 činí 356,11 korun.

Renta – Je dlouhodobý druh odškodnění, uplatnění nachází například u pracovních úrazů. Pokud tedy člověk kvůli zranění nemůže vykonávat původní práci a musí přijmout hůře hodnocenou pozici, měsíčně mu chodí na účet určitá dohodnutá částka, která představuje stabilní příjem. Bývá i doživotní.

Institut jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance – Co se skrývá pod tímto velmi komplikovaným názvem? Jedná se o kompenzaci pracovního úrazu, která se vztahuje na případy, kdy má zranění drtivý dopad na zdraví člověka, který následně zůstává do značné míry ochrnutý, v kómatu či má velmi poškozený mozek. Dopady na blízké osoby jsou tak srovnatelné s úmrtím. Částka je vyhrazena pro nejbližší okolí postiženého – rodiče, děti, ale i dalším osobám v poměru rodinném či podobném, které podobnou újmu pociťují jako vlastní.

Duševní/psychické útrapy – Bohužel Vindicia řeší se svými klienty i případy, kdy má pracovní úraz, neštěstí ve škole či na dálnici ty nejhorší možné dopady. Ty s sebou samozřejmě nesou obrovské utrpení nejbližších osob. I to je pochopitelně kompenzováno. Odškodnění dostanou nejen nejbližší příbuzní, ale i lidé, kteří prokážou, že měli se zesnulým velmi pevné pouto, například dlouholetí přátelé.


Sdílet článek s přáteli / kolegy: