FB Slovníček pojmů: co potřebujete vědět o odškodnění I | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Společnost Vindicia, která lidem pomáhá získat spravedlivé odškodnění po dopravních nehodách, kompenzace pracovních úrazů a podobně, se stále setkává s tím, že lidé netuší, na co mají právo, nevyznají se v základních pojmech a neznají postupy. Rádi jim pomůžeme! Pokud se na nás ale neobrátí, jsou vydáni pojišťovnám. A protože netuší, jaké jsou jejich finanční nároky, často získají jen třetinu částky, která by jim měla náležet. Připravili jsme pro Vás seznam základních pojmů, které by vám měly pomoci v lepší orientaci v oblasti odškodnění.

Odškodnění / kompenzace – je peněžní částka, která je určena jako kompenzace následků např. dopravní nehody, pracovního úrazu, úrazu ve škole či dopady chyby v lékařské péči. Vindicia má roky praxe a pomůže vám získat adekvátní odškodnění.

Bolestné – bolestné pokrývá „krátkodobé“ následky úrazu. Tedy přímo samotná zranění a jejich léčbu. Zlomili jste si při nehodě nohu? Bolestné pokrývá právě tuto újmu. Fakt, že jste museli do nemocnice, trpěli bolestí, museli podstoupit nepříjemné zákroky a rekonvalescenci.

Ztížení společenského uplatnění – tato část odškodnění po nehodě, pracovním úrazu apod. přichází na řadu, pokud dopady úrazu limitují poškozeného v dalším životě. Dříve jste se setkali s pojmem „trvalé následky.“ Částka je zpravidla vyčíslena asi rok od ukončené léčby a zohledňuje všechna omezení, se kterými se člověk stále setkává. Často se jedná o nejvyšší součást celého odškodnění! Navíc nejde jen a pouze o následky ve stylu kulhání či nemožnosti vykonávat původní práci. Částka by měla kompenzovat i situace, kdy člověk přijde o koníčky - například miloval turistiku či tenis, který si už kvůli následkům pravděpodobně nezahraje.

Cestovné – k vysvětlení tohoto pojmu použijeme příklad se zlomenou nohou. Představte si, že si při nezaviněné dopravní nehodě takto vážně poraníte levé lýtko. Jste upoutáni na lůžko v nemocnici, bylo třeba operace a ještě nějaký čas si na pokoji poležíte. Vaše rodina vás chce pochopitelně navštívit, a to pokud možno pravidelně a často. A zde právě přichází prostor na cestovné, které je součástí spravedlivého odškodnění. Tato částka kompenzuje výdaje spojené s cestami za poškozeným, který je v léčbě. Stačí cestovní výlohy doložit buď jízdenkami, nebo účtenkami za braní pohonných hmot.

Pokračování příště :-)


Sdílet článek s přáteli / kolegy: