FB Přesně dané odškodnění? Ceník neexistuje | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Napadlo vás někdy, jaké odškodnění byste teoreticky získali v případě těžkého úrazu v práci? Jaké odškodnění byste dostali při dopravní nehodě?

Zásadní je informace, že žádný imaginární přesně daný ceník neexistuje. Dopředu tak není jasná dokonce ani orientační částka, kterou by se člověk mohl řídit a utvořit si alespoň základní představu.

"Vše se posuzuje zcela individuálně, hodnocen je nejen přesný rozsah zranění, ale i jeho následků. Poranění může způsobit jak dočasné omezení, které zvládne odstranit či výrazně zlepšit rehabilitace, ale také úplnou ztrátu končetiny. I taková situace je posuzována vždy na míru jednomu konkrétnímu případu. Jinak se totiž amputace ruky promítne do života člověka, který má kancelářské zaměstnání a jinak do budoucnosti profesionálního hráče na housle, který najednou zcela ztratí možnost své původní obživy," říká Tomáš Beck, expert na odškodnění Vindicia. Hodnotí se nejen dopady úrazu na další život člověka, ale třeba i míra spoluzavinění situace a podobně.

Ve zkratce lze říci, že ztráta stejné končetiny může jednomu poškozenému přinést kompenzaci ve výši několika tisíc, ale u jiného člověka dosáhne odškodnění milionu.

Ve hře jsou tak jen obecná pravidla: amputace nohy například bývá odškodňována štědřeji než ztráta ruky. Ovšem i zde vstupuje do hodnocení celá řada faktorů, které v konečném důsledku mohou částky i převrátit.

Co je tedy zásadní?

Svěřit se do rukou expertů, kteří velice dobře ví, co vše je při posuzování úrazu hodnoceno. Dokáží ve prospěch klienta vypracovat neprůstřelné argumenty a spolupracující soudní znalci se řídí aktuální metodikou, podle které jsou následky zranění hodnoceny a odškodňovány štědřeji. Výsledná čáska tak lépe odráží to, jakými útrapami člověk prošel a jak ho následky poznamenávají v každodenním životě.

A připomínáme, že Vindicia má u svých případů úspěšnost okolo 90 % :-)


Sdílet článek s přáteli / kolegy: