FB Novela zákona myslí na blízké obětí pracovních úrazů | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Od začátku ledna vstoupila v platnost novela zákoníku práce. Většina veřejné debaty se soustředila na otázku, jak se bude v letošním roce počítat dovolená. Jenže zákoník přinesl dobré zprávy pro všechny, kterým jejich blízký bohužel zemřel, nebo se velice vážně zraněl při výkonu zaměstnání.

„Je zavedena absolutní novinka - institut jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance. Jedná se především o případy, kdy má zranění drtivý dopad na zdraví člověka, který následně zůstává do značné míry ochrnutý, v kómatu či má velmi poškozený mozek. Dopady na blízké osoby jsou tak srovnatelné s úmrtím,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Částka je vyhrazena pro nejbližší okolí postiženého – rodiče, děti, ale i dalším osobám v poměru rodinném či podobném, které podobnou újmu pociťují jako vlastní.

Ve stejném duchu se nese druhá změna v oblasti odškodnění, rozšiřuje kruh osob, které mají nárok na kompenzaci v případě, že zaměstnanec zemře následkem pracovního úrazu. „Předchozí úprava připouštěla kompenzaci ve výši 240 tisíc korun jen pro partnera, manžela, nezaopatřené dítě či pro rodiče, kteří žili s poškozeným ve společné domácnosti. Novela toto odškodnění navyšuje – nově se odvozuje od dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém pozůstalému vzniklo právo na jednorázovou náhradu. Od ledna také není vázaná na nezletilost dítěte a na to, aby rodiče museli žít s obětí úrazu ve společné domácnosti,“ uvádí Beck. I v tomto případě se o kompenzaci mohou hlásit i vzdálenější příbuzní či jiní blízcí, kteří prokážou svůj silný vztah k zemřelému – například celoživotní přátelé.


Sdílet článek s přáteli / kolegy: