FB Bouračka v zapovězeném okrese? O odškodnění by vás připravit neměla | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Potřebovali jste si z jakéhokoliv důvodu zajet autem mimo vlastní okres a skončilo to havárií? Možná jste velice nervózní, protože vás napadlo, zda pojišťovna nezkusí argumentovat tím, že kdybyste dodrželi pravidla, žádná nehoda by se nestala a kompenzace za dopravní nehodu by nebylo třeba. Například v případě nedostatečně vybaveného auta mohou s podobnou odpovědí uspět. Vindicia situaci konzultovala s se spolupracujícími právníky a má pro vás následující informaci.

Podobný pokus pojišťovny vyhnout se placení odškodnění za dopravní nehodu by pravděpodobně vůbec neměl šanci na úspěch. V zákoně č. 168/1999 Sb. je sice zakotveno právo pojišťovny odepřít plnění při neoprávněném použití vozidla (§ 10 odst. 1 písm. d), avšak tím se myslelo něco zcela jiného – zejména krádež vozidla. Nový občanský zákoník navíc zdůrazňuje autonomní aplikaci soukromého práva oproti právu veřejnému. Porušení povinnosti zákazu překračovat hranice územně-správních celků s největší pravděpodobností nemůže být vykládáno tak, že se z něho vyvodí odepření poj. plnění (s následkem krytí škody Kanceláří pojistitelů s právem regresu proti viníkovi). Kromě toho by zde byla i důkazní obtíž pro pojišťovnu, že překročení bylo doopravdy neoprávněné. Nelze ovšem vyloučit, že některá pojišťovna to zkusí a bude dělat svým klientům problémy - ti by ale v rukách měli mít silné argumenty pro to, aby spravedlivé odškodnění po dopravní nehodě získali.

Pokud tedy jedete mimo svůj okres, dodržujte všechna nařízení a doporučení. Mějte u sebe buď potvrzení od zaměstnavatele, nebo alespoň vlastní čestné prohlášení. Mohlo by vám pomoci nejen od pokuty, ale také v případě, že by některá pojišťovna přece jen zkoušela podivné triky.


Sdílet článek s přáteli / kolegy: