FB Ztížení společenského uplatnění - co si pod tím představit? | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Předchozí blogy uvedly, z čeho se skládá odškodnění. Vysvětlovaly, že se zdaleka nejedná pouze o bolestné. Pojem, který se zde často objevoval, byl “ztížení společenského uplatnění.” Co ale znamená?

Možná vám bude povědomější slovní spojení “trvalé následky” - tedy dlouhodobé důsledky úrazu. Ztížení společenského uplatnění je vyhodnocováno rok od zranění a ukončení hlavní léčby. Odráží, jak moc úraz stále dopadá na život poškozeného, například zda může stále vykonávat svou práci a je schopen se sám uživit.

Zdaleka se však netýká jen dopadů na zaměstnání. Zahrnuje všechna omezení a problémy, se kterými se člověk rok od úrazu a léčby stále potýká a které ho pravděpodobně budou trápit i nadále. To se týká i volnočasových aktivit: pokud například poškozený před dopravní nehodou aktivně sportoval a kvůli zranění už si tenis či fotbal zahraje jen s obtížemi, přísluší mu odškodnění.

Je tedy třeba, aby se poškozený důkladně zamyslel nad tím, v čem všem ho následky zranění omezují a o co vše ho připravily.

Právě vyhodnocení ztížení společenského uplatnění je pro výši odškodnění zcela klíčové a často může tvořit ještě vyšší částku než už zmíněné bolestné.


Sdílet článek s přáteli / kolegy: