FB Kvíz: vyznáte se v odškodnění za pracovní úraz? I | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

V našich blozích se snažíme informovat o tom, jak získat adekvátní odškodnění, vyvracet omyly a mýty, které vám cestu k adekvátní kompenzaci komplikují a sdílíme s vámi novinky i zajímavé případy. Doufáme, že vám texty pomáhají - pro jejich prověření jsme si připravili malý test. Zodpovíte správně všechny zákeřné otázky? Tentokrát jsme se zaměřili na pracovní úrazy.


1) Hodnota bodu za pracovní úraz je:

a) pevně daná, 250 CZK

b) odráží výši průměrné mzdy, letos tvoří asi 320 CZK

c) je daná zákonem a každý rok se zvyšuje o 10 %, letos je tedy 280 CZK


2) Firmy jsou pro případ pracovního úrazu:

a) ze zákona pojištěny

b) nejsou pojištěny, odškodnění platí zaměstnavatel

c) jsou pojištěny pouze do výše 450 000 CZK, když kompenzace přesáhne tuto částku, platí zaměstnavatel


3) Mají zaměstnanci na odškodnění nárok za všech okolností?

a) ano

b) ne, pokud výrazně poruší pravidla, bezpečnosti či si zranění způsobí pod vlivem drog, nárok se krátí či ztrácí

c) pokud je jim méně než 25 let, mají nárok vždy, jinak se firmy řídí bodem b)


4) Má zaměstnanec právo na odškodnění za pracovní úraz, pokud k újmě dojde na homě office?

a) ano, ale prokazování je složité, pomůže zanesení home office do pracovní smlouvy

b) ne

c) prakticky ano, nicméně reálně se dosud zranění způsobení na home office odškodnit nepodařilo


5) Kolik obětí na životech si každoročně v průměru vyžádají pracovní úrazy v Česku?

a) cca 50-60

b) cca 70-80

c) cca 100-110


6) Co se skrývá pod pojmem "institut jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance"?

a) speciální jednorázová kompenzace ve výši 600 000 CZK

b) povinnost zaměstnavatele vyplatit náklady na léčbu do výši 300 000 CZK ještě dříve, než přijde případná platba od pojišťovny

c) kompenzaci pro blízké zaměstnance, který po pracovním úraze zůstal ve velice vážném stavu, tedy například v komatu a následky se tak pro jeho bližní podobají situaci, jako kdyby zemřel


Správné odpovědi jsou samozřejmě 1a, 2a, 3b, 4a, 5c, 6c.

Jak jste si vedli?


Sdílet článek s přáteli / kolegy: