FB Kvíz: prověřte své znalosti o odškodnění. Tentokrát u home office! | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Opět jsme pro vás nachystali kratinký kvíz, kde si můžete ověřit svůj přehled z oblasti odškodnění :) správné odpovědi naleznete níže. Tentokrát jsme se zaměřili na pracovní úrazy na home office. Kvíz jsme připravili pro www.idnes.cz :)


1) Co je zcela základním oficiálním předpokladem pro to, aby mohl zaměstnanec usilovat o odškodnění za úraz utrpěný při práci z domova?

a) Ústní dohoda s vedoucím

b) Uvedení možnosti home office přímo v pracovní smlouvě či dodatku

c) České právo práci z domova nezná, oficiální dokument tak neexistuje

--

2) Výši odškodnění vždy určují body, které odráží závažnost úrazu a jeho následků. Čím více bodů, tím vyšší částka. Jaká je ale hodnota jednoho bodu pro práce na home office?

a) 200 Kč, mírně méně než je hodnota bodu pro klasický pracovní úraz

b) 250 Kč, stejně jako u klasického pracovního úrazu

c) Hodnota bodu se každý rok mění, a to podle výše průměrné mzdy v posledním čtvrtletí předchozího roku

--

3) Kdo vyplácí odškodnění za pracovní úraz, ke kterému došlo při výkonu zaměstnání z domova?

a) Zaměstnavatel – pro případ pracovních úrazů je sice povinně pojištěn, ale home office se považuje jako rizikovou okolnost. Zodpovědnost tak přebírá zaměstnavatel, který home office povolil.

b) Na odškodnění se podílí zaměstnavatel a pojistka zaměstnance.

c) Pojišťovna – zda k úrazu došlo ve firmě, či doma, nahraje roli.

--

4) Který z těchto úrazů nebude uznán jako pracovní?

a) Zlomená noha pracovníka, který spadl na schodech poté, co si šel v pracovní době vyzvednout do přízemí soukromou zásilku od kurýra.

b) Přeřezané šlachy zaměstnance, který divoce gestikuloval při videokonferenci a pořezal si šlachy o proražené sklo z vitríny.

c) Zlomená ruka pracovníka, který chvátal k laptopu odpovědět na příchozí pracovní hovor a při cestě k počítači upadl.

--

5) Které z těchto tvrzení je nepravdivé?

a) Nárok na uznání úrazu na home office máte jen v případě, že jste práci vykonávali v místě, které je jako bydliště uvedeno ve vaší pracovní smlouvě.

b) I na home office je třeba dodržovat i obvyklé zásady bezpečnosti práce, popř. se vyhnout alkoholu.

c) O pracovním úrazu je třeba co nejrychleji informovat zaměstnavatele.

--

6) Pokud něco doděláváte na počítači v devět hodin večer a mimo tuto obvyklou pracovní dobu se při výkonu zaměstnání doma zraníte, máte nárok na odškodnění?

a) Ne, úraz se stal mimo pracovní dobu.

b) Ano, zásadní je výkon práce, čas nikdo nemůže rozporovat.

c) Ano, ale výrazně pomůže, pokud vaše pracovní smlouva výslovně uvádí, že máte flexibilní pracovní dobu.

--

7) Vztahuje se odškodnění pracovních úrazů na home office i na případy úmrtí?

a) Ano, pravidla jsou zcela stejná. Pokud by došlo k úmrtí v souvislosti s výkonem zaměstnání a možnost práce na home office byla v pracovní smlouvě, platí stejné podmínky, jako kdyby k úrazu došlo v místě zaměstnání.

b) Ne, zde platí výjimka. Je totiž takřka nemožné prokázat, že k úmrtí došlo v souvislosti s výkonem práce.

c) Ano, ale pouze pokud je zaměstnanec pro tyto případy připojištěn.

--

8) Jaké části tvoří odškodnění při pracovním úraze na home office?

a) Ty samé, jako u klasických pracovních úrazů: tedy pouze bolestné a kompenzace ztížení společenského uplatnění.

b) Bolestné, kompenzace ztížení společenského uplatnění, ošetřovné, cestovné, dorovnání platů, kompenzace ušlého platu, renta, náklady na léčbu, zdravotní pomůcky, lázně apod. V případě úmrtí či velmi těžkého úrazu pak kompenzace pro pozůstalé a výživné na děti do 26 let.

c) Pouze bolestné, v případě úmrtí či velmi těžkého úrazu pak kompenzace pro pozůstalé.

--

A jaké jsou správné odpovědi?

1B, 2B, 3C, 4A, 5A, 6C, 7A, 8B  

--

Vyhodnocení kvízu

6-8 bodů

Výborně, vás nikdo na hůl nevezme. Práva zaměstnanců znáte skvěle a dokážete poradit i svému okolí.

4-5

Něco jste trefili, jinde vám správná odpověď unikla. Doporučujeme si o problematice pracovních úrazů něco načíst, koneckonců každý rok je v Česku zaznamenáno asi 45 000 těchto případů. Vždy se tedy hodí vědět, co dělat.

0-3

Neštěstí v podobě pracovních úrazů leckdy zastihne lidi zcela nepřipravené. Bez povědomí o svých nárocích můžete o odškodnění přijít, nebo získáte výrazně nižší částku. Doporučujeme vám tuto oblast trošku prostudovat.


Sdílet článek s přáteli / kolegy: