FB Kdybychom měli tři rady... | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Pracovní úraz či autonehoda mohou potkat kohokoliv. V takovém případě vzniká poškozeným právo na kompenzaci – jenže lidé se často dopouští mnoha chyb, kvůli kterým je výsledná částka nižší, než by mohla být. Kdybychom se zamysleli a měli jmenovat tři hlavní rady, jak se domoci spravedlivého odškodnění, byly by to tyto tři kroky:

1) Buďte si vědomi svých práv a nároků

Odškodnění? To není jen bolestné. „Setkáváme se s tím, že drtivá většina lidí vůbec netuší, na co má nárok. Překvapí je, že jim náleží kompenzace za ušlý výdělek, že budou jejich blízkým proplaceny náklady na cestování za návštěvami do nemocnice. Netuší, že největší částku většinou tvoří kompenzace ztížení společenského uplatnění. Zde jde často o stovky tisíc korun,“ říká Tomáš Beck, odborník společnosti Vindicia. Zákon nezapomíná ani na pozůstalé – i příbuzní či přátelé obětí nehod a pracovních úrazů mají právo na vysoké odškodnění.

2) Schovávejte si veškeré dokumenty a důkazy

Jakmile se vy nebo blízcí zraníte, celou situaci dokumentujte. Pokud to situace umožňuje, vyfoťte jak celé místo, tak i svá zranění. Výborně vám poslouží obyčejný mobilní telefon! Nezapomeňte ani na modřiny a oděrky, i ty hrají ve výši odškodnění roli. Schovávejte si také veškeré lékařské zprávy a další dokumenty, o které se lze při stanovení výše kompenzace opřít.

3) Neváhejte se obrátit na profesionály

„Pokud lidé usilují o odškodnění sami, získají většinou sotva třetinu částky, která jim náleží,“ sdílí svou zkušenost Beck. Experti z Vindicia spolupracují se zkušenými právníky a soudními znalci, kteří postupují podle Metodiky Nejvyššího soudu. Díky tomu dokážou pro poškozené vybojovat maximální částku, případy navíc často řeší mimosoudně. „U solidních společností navíc klient neplatí nic předem, takže vůbec neriskuje,“ zdůrazňuje Beck.


Sdílet článek s přáteli / kolegy: