FB Kdy nevzniká nárok na odškodnění za pracovní úraz? | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Pokud se při výkonu práce zraníte, máte právo na odškodnění za pracovní úraz. Každý případ je však posuzován individuálně, a proto může jasně vyjít najevo, že kvůli příčinám úrazu nárok na odškodnění za úraz v práci nemáte. V jakých situacích tedy kompenzaci za zranění v zaměstnání nedostanete?

Každý zaměstnavatel je pro případy pracovních úrazů zaměstnanců ze zákona pojištěn, takže odškodnění nejde z jeho kapsy. Když se sečtou všechny položky od bolestného přes cestovné, ušlý zisk až po kompenzaci ztížení společenského uplatnění, může jít až o statisíce. Za určitých okolností však nedostanete ani korunu, což vyplývá z tiskové zprávy společnosti Vindicia.

Platit budete hlavně za hrubé porušení pracovních povinností

Zaměstnanec musí dodržovat bezpečnost na pracovišti. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vytvořit bezpečné pracovní podmínky, a to např. tím, že mu poskytne ochranné pracovní pomůcky. Ty je zaměstnanec povinen při práci využívat. „Především v technických provozech jsou velmi přísné požadavky na bezpečnost. Zahrnují nošení ochranných pomůcek, ale i přesné postupy. Pokud je zaměstnanec nedodrží a něco se mu stane, bere se ohled na to, že hrubě porušil své povinnosti a musí za to nést odpovědnost,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia. Jako příklad hrubého porušení uvádí obráběče, který si k práci nevzal povinné rukavice či lakýrníka, který se vyhýbá použití respirátoru.

Bez smlouvy se práva dovoláte jen s obtížemi

Aby mohl být pracovní úraz uznán, je nutné, aby měl zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřenou náležitou pracovní smlouvu. Pokud smlouva není a daná osoba pracuje na černo, podle Tomáše Becka bude na takového pracovníka pojišťovna nahlížet, jako by vlastně vůbec nepracoval. Osoby samostatně výdělečně činné, ač svou živnost nekonají na černo, nárok na odškodnění za pracovní úraz nemají, pokud nejsou připojištěné.

Alkohol a drogy znamenají, že máte s kompenzací utrum

Pokud se vám přihodil pracovní úraz, když jste byli pod vlivem alkoholu anebo omamných látek, nárok na odškodnění nemáte. Jako zaměstnanec navíc neporušíte jen pracovní předpisy, ale i pracovní právo, za úraz si tedy odpovídáte sami. Alkohol a drogy na pracovišti jsou navíc i důvodem k okamžité výpovědi.

Nezahrávejte si, úmyslné sebeublížení je hloupost

Najdou se bohužel i takoví zaměstnanci, kteří si za vidinou zisku z odškodnění neváhají úmyslně ublížit. Jestliže se však prokáže, že k pracovnímu úrazu došlo schválně, nárok na odškodnění podle Tomáše Becka zaniká. Zaměstnanec navíc ještě může být obviněn z pokusu o pojistný podvod.

Odstrašujícím případem může být jednání mladého muže, který se zranil při odpoledním sportování – druhý den v zaměstnání předstíral, že při výkonu práce spadl ze schodů. Zranění si vyžádalo operaci a vypadalo to na vysoké odškodnění – ve výsledku však muž místo toho dostal výpověď a byl stíhán pro pojistný podvod.


Sdílet článek s přáteli / kolegy: