FB Je to tady! Covid 19 je uznáván jako nemoc z povolání! | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Pracovali jste během epidemie covid 19 v oborech, které jsou z hlediska nákazy vysoce rizikové? Neobešly se bez vás domovy seniorů, nemocnice či jiné formy intenzivní péče? Nakazili jste se při výkonu práce covid 19? Pak dobře čtete následující řádky, protože jsou skutečně důležité.

Konečně se totiž vyjasňuje dlouhodobě nepřehledná situace ohledně odškodnění pro osoby, které covid 19 onemocněly při výkonu povolání. „Jedná se především o ty, kteří byli vzhledem ke svému pracovnímu nebo služebnímu zařazení skutečně zvýšenému riziku nákazy exponováni, tedy o zdravotníky, ošetřovatele, sociální pracovníky, policisty, strážníky, učitele a studenty s nařízenou pracovní povinností,“ vypočítává Tomáš Beck, expert Vindicia na odškodnění. Nákaza covid 19 už je v některých případech uznávána jako nemoc z povolání! Podle slov Tomáše Becka nárok potvrdilo samo Ministerstvo zdravotnictví. „Výklad ze strany Ministerstva je sice stále poněkud vágní, ale cesta k odškodnění se pootevřela a máme informaci o tom, že jednotlivcům již byla kompenzace přiznána. Zásadní je, aby měli prokazatelný doklad o tom, že onemocněli,“ upřesňuje Vindicia.

Žadateli, který odpovídá zmíněnému pracovnímu zařazení a soudí, že má na odškodnění nárok, radí Vindicia následující: je třeba si vyžádat vyšetření u místně příslušného střediska, které je oprávněné posuzovat nemoci z povolání a připojit kopie lékařských zpráv, jež onemocnění covid 19 dokumentují. V případě nespokojenosti s verdiktem pak kontaktovat právníky či odborníky na kompenzace.

Ve věci přitom dlouho nebylo jasno - experti váhali, zda se může jednat o necmoc z povolání, či pracovní úraz. Nyní se konečně otevírá cesta k odškodnění!


Sdílet článek s přáteli / kolegy: