FB Covid v zaměstnání? Otázky a odpovědi | Vindicia s.r.o.
Vypnout Preloader

Počty nakažených nemocí covid 19 rostou, a s tím se zvyšuje množství lidí, kteří se nakazili v práci. Někteří přitom dokonce i při výkonu povolání v oblasti zdravotnictví. Na co máte v takovém případě právo? Které kroky jsou zásadní? Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky, které do společnosti Vindicia posíláte.

1) Bojím se, že když se nakazím v práci, v první linii, nedostanu žádné odškodnění. Je to tak? 

Pokud dojde k nákaze z důvodu práce v první linii má poškozený právo na hodnocení jako pracovní úraz případně jako nemoc z povolání. O přesné kvalifikaci se ještě rozhoduje.

2) Když se nakazím, mám právo i na odškodnění ze své pojistky?

Zde je potřeba se podívat na pojistné podmínky a mít připojištěné závažná onemocnění. Ale pozor právě na covid 19 - bohužel většina pojišťoven má tuto nemoc ve výlukách. To samé platí u tarifu pracovní neschopnosti.

3) Jak mám prokázat, že jsem se nakazil v práci?

Ideálně dokázat, že se poškozený nepohyboval na rizikových místech. Možností je i formou čestného prohlášení sdělit, na kterých lokalitách se vyskytoval poslední dny před nákazou. Například že cestoval pouze mezi domovem a pracovištěm.

4) Kdo bude platit odškodnění, když jsem se nakazil v první linii?

Po přiznání pracovního úrazu/nemoci z povolání je odškodnění vyplaceno ze zákonného pojištění zaměstnanců - tudíž uplatnění jde na zaměstnavatele a ten předává na svou pojišťovnu.

5) Potřebuji záznam o úrazu, pokud jsem nakažen v práci?

Ano, potřebujete - stejně jako v případě obvyklého pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

6) Mám v tomto případě nárok na dorovnání platu?

Ano, v rámci odškodnění můžete uplatnit i náhradu ušlé mzdy.

7) Mohu žádat nějakou kompenzaci pro příbuzné, když jsem se nakazil v práci a doma je nakazil?

Bohužel nemůžete uplatnit zdravotní komplikace pro nakažené příbuzné. Pouze v případě úmrtí příbuzných na onemocnění covid-19, kteří se od vás nakazili, můžete žádat kompenzace duševních útrap. To znamená, že tento nárok vzniká, pokud onemocníte při výkonu povolání, infekci nevědomky donesete domů a váš blízký následně zemře.

8) Budu muset kompenzaci řešit soudní cestou?

Ideální je řešit kompenzaci mimosoudně a k soudu uplatnit pouze rozdíl částky uplatněné a vymožené.

9) Nákazu jsem měl uznánou jako pracovní úraz - bohužel mám přetrvávající potíže a nemohu vykonávat práci jako dřív, mám nárok na nějakou kompenzaci?

Pokud váš zdravotní stav, v návaznosti na onemocnění covid 19, neumožňuje dále vykonávat práci jako dříve, je možné uplatnit doživotní rentu = dorovnání platu do původní výše.

10) Na jaké kompenzace mám nárok, pokud mi bude uznána nákaza jako pracovní úraz/nemoc z povolání?

Toto velmi záleží na samotném zdravotním stavu a posudku od znalce. Kromě bolestného můžete požadovat ztížení společenského uplatnění, dorovnání mzdy, doživotní rentu, případně duševní útrapy.


Sdílet článek s přáteli / kolegy: